Μία ευχάριστη, δημιουργική και βιωματική δραστηριότητα! Οι μικροί μας φίλοι επικοινωνούν, εκτονώνονται, αυτοσχεδιάζουν, επινοούν και εκφράζονται ελεύθερα δίχως τα όρια του σωστού ή λάθους. Ένα παιχνίδι με μόνο σκοπό να καλλιεργήσει και να ενισχύσει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη φαντασία!